Spoločenská etiketa

Chystáte sa na nejakú spoločenskú udalosť a chcete zanechať dobrý dojem? V tom prípade, je potrebné, čo to vedieť o spoločenskej etikete – čo sa sluší a čo nie pri spoločenskom styku, pretože práve táto znalosť vám môže dopomôcť pri vytváraní dobrého dojmu.

Spoločenská etiketa predstavovania

Kto koho prvý zdraví - muž ženu, mladší staršieho, podriadený nadriadeného, jednotlivec skupinu

Ak sa predstavujete niekomu sami:

 • Dovoľte mi, aby som sa vám predstavil/a…

Ak predstavujete niekoho niekomu:

 • Dovoľte, aby som vám predstavil/a…
 • Dovoľte, aby som vás zoznámil/a s pánom/pani/slečnou…

Ak predstavujete jednotlivca skupine:

 • pri predstavovaní muža, povstanú len muži
 • pri predstavovaní ženy, povstane celá spoločnosť

Pri predstavovaní sa je podľa spoločenskej etikety potrebné prv povedať svoje krstné meno a tak priezvisko. V kruhu známych len krstné meno.

Spoločenská etiketa podávania rúk

Vedeli ste o tom, že v minulosti podávaním rúk ľudia dávali najavo, že prichádzajú v mieri a hlavne, že nemajú v ruke zbraň? No našťastie v dnešnej dobe nám čosi také nehrozí a podávanie rúk ostalo ako príjemný akt spoločenskej etikety pri zvítaní sa či zoznámení.

Kto komu prvý podáva ruku - nadriadený podriadenému, starší mladšiemu, žena mužovi. Muž pri podávaní ruky nesmie mať rukavice a ani cigaretu v ústach, je to spoločensky nevhodné.

Podanie rúkPotrebné je aj vedieť ako správne podať ruku, je to prvý krok k vytvoreniu dobrého dojmu. Ide o krátky pevný ale nie príliš silný stisk, žiadne natrasanie rukou, približne tri potrasenia s celkovou dĺžkou dve až tri sekundy. Spoločenská etiketa káže ruku držať s dlaňou kolmo, čím prejavujete rovnocennosť. Svoje osobité čaro pri podávaní rúk má očný kontakt, prirodzený úsmev a vhodné oslovenie.

Umenie stolovania v skratke

Stolovanie
 • začínajte vždy s príborom, ktorý je najviac vzdialený od vášho taniera
 • počas jedenia seďte rovno
 • ak potrebujete zo stola niečo, na čo sami nedosiahnete, zdvorilo poproste osobu, ktorá sa nachádza najbližšie k danej veci
 • počas jedenia nemľaskajte, polievku nesŕkajte, nehovorte s plnými ústami
 • ak sa vám zachytí jedlo medzi zubami, odporúča sa  choďte na toaletu, kde vás nik nevidí a odstráňte si ho so zubov
 • ak sa chystáte dojesť jedlo neskôr, príbor na tanieri prekrížte
 • ak ste dojedli, príbor uložte rovnobežne do tvaru hodín – za päť minút polšiestej

Spoločenskú etiketu dodržujme vždy a všade

Nešetríte slovami ako sú “prosím” a “ďakujem”. Dve tak jednoducho vyzerajúce slová s tak silným čarom. V dnešnej uponáhľanej dobe akosi už zabúdame na veci ako dobré mravy či spoločenská etiketa. Použitím týchto dvoch slov nikomu neuškodíte, práveže naopak, skôr im ulahodíte.