Spoločenské šaty

www.spolocenske-saty-online.sk

Spoločenská etiketa

Spoločenská etiketa je súbor pravidiel a zvyklostí, ktoré určujú správanie a interakcie v spoločenských situáciách. Je to ako jemný tanec, kde každý krok a gesto má svoje miesto a zmysel. V dnešnom svete, kde sú interakcie často rýchle a digitálne, pochopenie spoločenskej etikety je cenným nástrojom pre úspešné budovanie a udržiavanie vzťahov.

Spoločenská etiketa

Základné princípy spoločenskej etikety

 • Zdravie a hygiena - Dbajte na čistotu tela, oblečenia a rúk, aby ste udržiavali príjemné prostredie pre všetkých okolo seba.
 • Vzťahy a interakcie - Prejavenie zdvorilosti, úcty a empatie voči ostatným je kľúčové. Pozdravte sa s ľuďmi, používajte vhodné oslovenie a prejavujte úctu k ich osobnému priestoru.
 • Kto koho prvý zdraví - Muž ženu, mladší staršieho, podriadený nadriadeného, jednotlivec skupinu. Pri predstavovaní sa je potrebné prv povedať svoje krstné meno a následne priezvisko. V kruhu známych len krstné meno.
 • Kto komu prvý podáva ruku - Nadriadený podriadenému, starší mladšiemu, žena mužovi.
Spoločenská komunikácia
 • Komunikácia - Vyhýbajte sa hrubým alebo nevhodným rečiam. Buďte zdvorilí a pozorní voči ostatným, počúvajte ich a vyjadrujte sa s úctou.
 • Odev a vzhľad - Venujte pozornosť svojmu spoločenskému oblečeniu a vzhľadu, aby ste dodržiavali pravidlá dress codu a vytvárali príjemné prostredie.
 • Povinnosti hosťa a hostiteľa - Ak ste hosťom, prejavte vďaku a úctu k vášmu hostiteľovi. Ak ste hostiteľom, postarajte sa o pohodlie a buďte pohostinní k svojim hosťom.
 • Spoločenské udalosti a slávnosti - Dodržiavajte pravidlá a očakávania týkajúce sa rôznych spoločenských udalostí a slávností, aby ste sa správali primerane a s úctou voči ostatným účastníkom.
Spoločenské udalosti

Spoločenské stolovanie v skratke

 1. začínajte vždy s príborom, ktorý je najviac vzdialený od vášho taniera
 2. počas jedenia seďte rovno
 3. ak potrebujete zo stola niečo, na čo sami nedosiahnete, zdvorilo poproste osobu, ktorá sa nachádza najbližšie k danej veci
 4. počas jedenia nemľaskajte, polievku nesŕkajte, nehovorte s plnými ústami
 5. ak sa vám zachytí jedlo medzi zubami, odporúča sa ísť na toaletu, kde vás nik nevidí a tam si ho odstrániť spomedzi zubov
 6. ak sa chystáte zjesť jedlo neskôr, príbor na tanieri prekrížte
 7. ak ste dojedli, príbor uložte rovnobežne
Spoločenské stolovanie

Spoločenská etiketa je dôležitou súčasťou každodenného života a pomáha vytvárať príjemné a harmonické vzťahy v spoločnosti. Dodržiavajte tieto základné princípy, zvoľte správny výber spoločenských šiat a budete mať úspech vo všetkých situáciách.